Girişimcilik Eğitimimiz 4 hafta sürmektedir ve e-devlet den görüntüleyebileceğiniz sertifika verilmektedir. Eğitimde aşağıdaki konular işlenecektir. Eğitime başvurmak için Tıklayınız.

 1. Girişimcilik Kavramı ve Önemi
  • Girişimciliğin tanımı ve temel kavramlar
  • Girişimciliğin ekonomik ve toplumsal önemi
 2. İyi Bir Girişimci Olmanın Özellikleri
  • Girişimci nitelikleri ve yetkinlikleri
  • Girişimcilerdeki temel beceriler
 3. İş Fikri Geliştirme
  • İş fikri oluşturma süreci
  • Piyasa analizi ve rekabet değerlendirmesi
  • İş planı hazırlama
 4. Girişimcilikte Finansal Yönetim
  • Temel finansal kavramlar
  • Gelir-gider analizi ve bütçeleme
  • Finansman kaynakları ve yönetimi
 5. Pazarlama ve Satış Stratejileri
  • Hedef pazar belirleme ve segmentasyon
  • Ürün/hizmet konumlandırma ve marka oluşturma
  • Pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesi
 6. İşletme Yönetimi ve Operasyonları
  • İşletme organizasyonu ve yapılanması
  • İnsan kaynakları yönetimi
  • Tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel süreçler
 7. İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
  • İnovasyon ve teknolojinin girişimcilikteki rolü
  • İnovasyon stratejileri ve uygulamaları
  • Teknolojik trendler ve fırsatlar
 8. Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği
  • Girişimcilikte karşılaşılan risklerin tanımlanması ve yönetimi
  • İş sürekliliği planlaması ve kriz yönetimi
 9. Girişimcilikte Etik ve Sosyal Sorumluluk
  • Etik değerler ve iş dünyasındaki önemi
  • Sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk
 10. Mentorluk ve Ağ Oluşturma
  • Mentorluk ve koçluk ilişkileri
  • İş dünyasında etkili ağ oluşturma
  • Girişimcilik ekosisteminden yararlanma
 11. Girişimcilikte Başarı Hikayeleri ve İlham Verici Örnekler
  • Başarılı girişimcilerin hikayeleri ve deneyimleri
  • İlham verici örneklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
 12. İş Planı Sunumu ve Geri Bildirim
  • İş planlarının sunumu ve değerlendirilmesi
  • İş planlarının profesyonel bir şekilde sunulması
  • Katılımcılardan geri bildirim alma ve değerlendirme yapma
 13. Girişimcilik Ekosistemi ve Kaynaklara Erişim
  • Girişimcilik ekosistemi ve paydaşları
  • Girişimcilere sağlanan destek ve kaynaklara erişim imkanları
  • İşbirlikleri ve ortaklıkların önemi
 14. Girişimcilikte Kriz Yönetimi ve Adaptasyon
  • Değişim ve kriz yönetimi becerileri
  • Adaptasyon stratejileri ve esneklik
  • Başarısızlıkla başa çıkma ve öğrenme süreci
 15. İlerleme ve Hedef Belirleme
  • İlerleme takibi ve performans ölçümü
  • Kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi
  • İş planının revizyonu ve güncellenmesi

Bu eğitim, girişimcilik eğitimi sürecini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Her bir konu başlığı için ilgili konuların derinlemesine incelenmesi, pratik örnekler ve vaka çalışmalarının sunulması önemlidir. Ayrıca, eğitimin interaktif bir şekilde gerçekleştirilmesi, katılımcıların sorularını sorma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı bulmaları da eğitimin etkinliğini artıracaktır.