23 Tem, 2024

Afetlerde Sosyal Hizmetler

Afetler, doğal felaketler veya insan kaynaklı olaylar olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilen ve toplumların yaşamını derinden etkileyen olaylardır. Depremler, sel baskınları, kasırgalar, yangınlar, terör saldırıları gibi afetler, milyonlarca insanın hayatını etkilemekte ve büyük ölçüde sosyal, ekonomik ve psikolojik zararlara yol açmaktadır. Bu tür durumlarda, sosyal hizmetler önemli bir rol oynamakta ve afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak, toplumun […]

4 mins read

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) Hangi Kaynaklardan Maddi Destek Alabilirler?

Hükümet: Türkiye’de hükümet, çeşitli kurumlar ve kuruluşlar aracılığıyla STK’lar için projeler ve bütçeler ayırır. Bu kurumlar arasında Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurumlar bulunur. Uluslararası Kuruluşlar: STK’lar, uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan maddi destek programlarından yararlanabilirler. Bu kuruluşlar arasında Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar bulunur. Donörler: STK’lar, özel donörler veya vakıf […]

1 min read

Sivil Toplum Kuruluşlarının, Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadelede İzleyebilecekleri Kurallar ve Prosedürler

Finansal işlemlerin düzenli olarak denetlenmesi ve raporlanması: STK’lar, finansal işlemlerini düzenli olarak denetlemeli ve raporlamalıdır. Bu, dolandırıcılık ve yolsuzluk ihtimalini azaltacak ve STK’ların güvenilirliğini arttıracaktır. İhbar yönetimi: STK’lar, dolandırıcılık ve yolsuzluk ihbarlarını nasıl ele alacağını ve nasıl takip edeceğini belirlemelidir. İhbarların değerlendirilmesi ve takip edilmesi için uygun bir süreç oluşturulmalıdır. Etik kuralların uygulanması: STK’lar, dolandırıcılık […]

1 min read

Sivil Toplum Kuruluşları Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Nasıl Mücadele Edebilirler?

İlk olarak, STK’ların finansal işlemlerini düzenli olarak denetlemek ve raporlamak için bir sistem oluşturulmalıdır. Bu, dolandırıcılık ve yolsuzluk ihtimalini azaltacak ve STK’ların güvenilirliğini arttıracaktır. STK’ların personel ve yönetim kadrolarının eğitimleri düzenli olarak yapılmalıdır. Eğitimler, dolandırıcılık ve yolsuzluk konularının yanı sıra etik kuralları ve iyi yönetim pratiklerini içermelidir. STK’lar, dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadelede izleyebilecekleri bir kurallar […]

1 min read

Hak Temelli Yaklaşım ve Ana Akımlaştırma Nedir?

Hak Temelli Yaklaşım ve Ana Akımlaştırma konularının çok geniş ve kapsamlı olduğu için, sadece bir makale içerisinde yeterli olamayacaktır. Ancak, bu konuların temel fikirlerini ve önemlerini kısaca özetleyebilirim: Hak Temelli Yaklaşım, bir insan hakkı olarak ele alınan çevre hakkının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Bu yaklaşım, insanların doğal çevreyi kullanma, koruma ve sürdürülebilir bir şekilde yararlanma […]

1 min read