16 Nisan 2024

Doğanın bozulmaları, iklim krizleri, küresel ısınma bize dünyayı daha çok korumamız gerektiğini hatırlatan en büyük unsurlar. Peki hem doğayı korurken hem de ekonomiyi nasıl ayakta tutacağız? Bu yazı dizisinden yıllar geçtikte yeşil ekonomiyi detaylı şekilde inceleyeceğiz.

“Yeşil ekonomi” terimi, gezegenin ekolojik sınırları içinde tüm insanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan sürdürülebilir bir ekonomiyi tanımlar. Böyle bir ekonominin ayrılmaz parçası, yeşil işlerin önemli bir alt kümesi olan yeşil yakalı işlerin yaratılması ve genişletilmesidir – yani, çevre odaklı endüstrilerde çalışan firmalar ve kuruluşlar tarafından yaratılan tüm işler. Yeşil yakalı işler, geleneksel imalatın bir “mavi yaka” yaratmadaki rolüne benzer şekilde, düşük gelirli işçileri bu tür istihdama taşımak için bir kariyer merdiveni sağlayan yeşil işlerdir; işgücü (endüstriyel sendikalar tarafından desteklenen) aile destek ücretleri ve faydalar.

Bugün hükümetler, uluslarını bu ilgili krizlerden çıkarmanın etkili yollarını ararken, aynı zamanda bu gezegensel sınırları da hesaba katarken, yeşil ekonomi (çeşitli biçimlerde), yenilenen ulusal politika geliştirmeyi ve uluslararası işbirliğini ve uluslararası işbirliğini hızlandırmak için bir araç olarak önerilmiştir.

Yeşil Ekonomi, birkaç temel nedenden dolayı topluluk zenginliği oluşturmada kritik bir rol oynar:

Ekonomimizin büyüyen bir sektörü olarak yeşil ekonomi, toplum temelli zenginlik inşa eden ve anlamlı çalışan katılımının tutunmasını sağlayan yenilikçi mülkiyet yapıları için daha fazla pazar alanı sağlar.
Yeşil yakalı işlerin çoğu yer bazlı olduğu için (ör. yeşil bina, güneş paneli kurulumu, rüzgar enerjisi üretimi, geri dönüşüm vb.), topluluk üyeleri için istikrarlı, kaliteli istihdam fırsatları sağlayabilirler.
Yeşil yakalı endüstriler, insanların gelecekte yaşamak ve çalışmak istediği sürdürülebilir, sağlıklı mahalleleri beslemek için kritik öneme sahiptir.

Tarım Önceliğimiz

Küresel ekonomiyi yeşil yapmalıyız. Tarım, bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için büyüme, yatırım ve istihdam için önemli fırsatlar sunar. Herkesin tarıma ihtiyacı var. Tarım tüm nüfusu besler ve giyim için lif, hayvancılık için yem ve biyoenerji üretir. Özellikle gelişmekte olan dünyada tarım, GSYİH büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunur, yoksulluğun azaltılmasına öncülük eder ve özellikle kadınlar için istihdam fırsatlarının aslan payını oluşturur. Tarım ayrıca karbon emisyonlarını azaltmak ve savunmasız insanların iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olmak için en yüksek potansiyellerden birine sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir