5 Mart 2024

Hükümet: Türkiye’de hükümet, çeşitli kurumlar ve kuruluşlar aracılığıyla STK’lar için projeler ve bütçeler ayırır. Bu kurumlar arasında Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurumlar bulunur.

Uluslararası Kuruluşlar: STK’lar, uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan maddi destek programlarından yararlanabilirler. Bu kuruluşlar arasında Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar bulunur.

Donörler: STK’lar, özel donörler veya vakıf veya sosyal sorumlu yatırım fonları tarafından sağlanan maddi desteklerden yararlanabilir.

Özel Sektör: STK’lar, özel sektör firmalarından veya şirketlerinden maddi destek alabilir.

Özel kuruluşlar: STK’lar, özel kuruluşlar tarafından sağlanan maddi desteklerden yararlanabilir. Örneğin, birçok STK’lar sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon, sosyal etki yatırımı veya sosyal sorumlu yatırım gibi konular için projeler veya fonlar alabilir.

Bu destekler genellikle sosyal, kültürel, eğitim veya sağlık gibi alanlarda yer alan projeler için verilir ve STK’ların çalışmalarını ve etkilerini genişletmelerine veya sürdürmelerine yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir